Tags :Wukuf

Khazanah

Fatwa Penetapan Iduladha dan Hari Wukuf di Arafah

Dalam kitab Sunan Abu Daud halaman 278 dari Husain bin Harits al-Jadaliy (dari Jadilah Qais), dia berkata : *ان أمير مكة خطب ثم قال : عهد إلينا رسول الله أن ننسك للرؤية ، فإن لم نره و شهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما.* Amir ( penguasa) Makkah (Al-Harits bin Hathib) Read More